BIDANG ANGGARAN

A. Tugas

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan perumusan kebijakan dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD Provinsi, mengkoordinkasikan rencana kerja anggaran, perubahan APBD Provinsi, mengkoordinasikan rencana kerja anggaran, perubahan serta dokumen pelaksanaan anggaran di Perangkat Daerah serta mengevaluasi rancangan Perda Kab/Kota.

Bidang Anggaran terdiri dari :

 1. Sub Bidang anggaran belanja langsung, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dengan belanja langsung.
 2. Sub Bidang anggaran belanja tidak langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dengan belanja tidak langsung.
 3. Sub bidang bina administrasi keuangan daerah mempunyai tugas pengadministrasian keuangan daerah.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

 1. Pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD dan rancangan perubahan RKA;
 2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA;
 3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 4. Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 5. Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan rancangan  APBD dan rancangan perubahan APBD;
 6. Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran anggaran kas perangkat daerah;
 8. Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA PA;
 9. Pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai pengendalian pelaksanaan APBD;
 10. Pelaksanaan penyiapan informasi keuangan daerah dalam rangka penyusunan perda APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD;
 11. Pelaksanaan pemrosesan restitusi/ pengembalian kelebihan pendapatan;
 12. Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
 13. pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan perangkat daerah;
 14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan;